Samstarf og stuðningur


Landsbankinn styður og tekur þátt í fjölbreyttum samfélagsverkefnum sem stuðla að uppbyggingu og framþróun í samfélaginu. Samfélagssjóður bankans gegnir lykilhlutverki í stuðningnum.

Fara neðar
Styrkþegar úr Samfélagssjóði

Samfélagssjóður

Samfélagssjóður Landsbankans gegnir lykilhlutverki í stuðningi bankans við samfélagið. Árið 2019 voru veittir námsstyrkir að upphæð sex milljónir króna og samfélagsstyrkir að upphæð fimmtán milljónir króna, alls 21 milljón króna. Frá árinu 2011 hafa samtals 350 verkefni fengið samfélagsstyrki úr Samfélagssjóði Landsbankans og nema styrkirnir samtals 150 milljónum króna.

Lögð er áhersla á að stuðningur við samfélagið sé fjölbreyttur og að hann nýtist mörgum. Bankinn hefur sett sér þá reglu að dómnefndir skuli skipaðar fagfólki að meirihluta og að farvegur fyrir afgreiðslu styrkja sé skýr til þess að viðskiptavinir bankans og aðrir landsmenn hafi jafna möguleika til að sækja um styrki.

Styrkir úr Samfélagssjóði

  • Fjölbreyttur stuðningur við samfélagið sem nýtist mörgum.
  • Fagfólk skipar meirihluta dómnefnda.
  • Jafnræði og dreifing við úthlutun styrkja er tryggð eins og kostur er.
  • Skýr farvegur fyrir styrkveitingar bankans.

Hinsegin dagar

Landsbjorg

Landsbankinn styður réttindabaráttu hinsegin fólks á Íslandi heilshugar og hefur verið stoltur bakhjarl Hinsegin daga í Reykjavík frá upphafi. Hátíðin fagnaði 20 ára afmæli með afmælishátíð og var dagskráin veglegri en nokkru sinni fyrr.

Árið 2017 var samstarfið eflt enn frekar með nýjum styrktarpotti – Gleðigöngupottinum. Markmiðið með Gleðigöngupottinum er að styðja einstaklinga og smærri hópa við undirbúning og framkvæmd atriða í gleðigöngu Hinsegin daga og þannig auðvelda þátttöku í Hinsegin dögum.

 

Nánar um hinsegin daga

Samtökin 78

Á allra vörum
Samtökin '78 eru samtök hinsegin fólks á Íslandi. Markmið þeirra er að hinsegin fólk verði viðurkennt og sýnilegt og njóti fyllstu réttinda í íslensku samfélagi. Þjónusta samtakanna er víðtæk og bjóða þau meðal annars upp á ráðgjöf og fræðsluerindi. Landsbankinn hefur stutt Samtökin '78 um árabil.

 

Nánar um Samtökin 78

Iceland Airwaves

Landsbankinn er stoltur bakhjarl tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves. Stuðningur við ungt tónlistarfólk sameinar samfélagsábyrgð bankans og viðleitni til að veita listum og menningu í landinu virkan stuðning. Undanfarin ár hefur Landsbankinn hitað upp fyrir hátíðina með því að framleiða ný myndbönd með efnilegu tónlistarfólki. Árið 2019 vann bankinn með Krassasig, Unu Schram og Tómasi Welding.

Myndböndin, ásamt viðtölum við tónlistarfólkið, má finna á Airwaves-vef Landsbankans, en það kom einnig fram á „off-venue“ tónleikum í útibúi bankans við Austurstræti og í Stúdentakjallaranum. Báðir tónleikarnir voru vel sóttir og fengu góðar undirtektir.

 

Iceland Airwaves vefur Landsbankans

Menningarnótt

Menningarnott

Landsbankinn hefur verið virkur þátttakandi í Menningarnótt frá upphafi. Bankinn hefur bæði opnað dyr sínar fyrir gestum og gangandi og verið bakhjarl hátíðarinnar alla tíð. Það hefur verið bankanum kappsmál að fjárstuðningur hans renni beint til listamanna og -hópa sem skipuleggja viðburði á Menningarnótt. Til að ná því markmiði var stofnaður sérstakur Menningarnæturpottur á vegum Höfuðborgarstofu og Landsbankans. Markmið hans er að veita frumlegum og sérstökum hugmyndum brautargengi. Styrkumsóknir voru 70 talsins árið 2019 og fengu 23 spennandi verkefni styrki.


Nánar um Menningarnæturpott

Aldrei fór ég suður

Aldrei fór ég suður Landsbankinn er einn af aðalbakhjörlum rokkhátíðarinnar Aldrei fór ég suður sem haldin er á Ísafirði um hverja páska. Landsbankinn hefur stutt hátíðina allt frá árinu 2010 og vill með því leggja sitt af mörkum til að efla grasrótarstarf í íslenskri tónlist. Fríður hópur flytjenda kom fram á hátíðinni árið 2019 og má þar nefna Svölu, Herra Hnetusmjör, Berndsen og Jónas Sig.

 

Skólahreysti

Landsbankinn er aðalbakhjarl Skólahreysti og leggur keppninni lið af krafti. Markmið Skólahreysti er að hvetja börn til að taka þátt í alhliða íþróttaupplifun sem byggð er á grunnforsendum almennrar íþróttakennslu og þar sem keppendur vinna að mestu leyti með eigin líkama í þrautum. Vinsældir Skólahreysti hafa aukist ár frá ári.

Keppnin var haldin í fimmtánda sinn vorið 2019 með þátttöku 100 grunnskóla af öllu landinu. Auk Landsbankans nýtur Skólahreysti stuðnings mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Norrænu ráðherranefndarinnar, Toyota og Íþrótta- og ólympíusambandsins.


Nánar um Skólahreysti

Slysavarnafélagið Landsbjörg

Landsbjorg

Landsbankinn er einn af aðalstyrktaraðilum Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Bankinn vill styðja öflugt slysavarna- og björgunarstarf um allt land. Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi og ein stærstu sjálfboðaliðasamtök á Íslandi. Markmið starfseminnar er að koma í veg fyrir slys og bjarga mannslífum og verðmætum.

 

Nánar um Landsbjörgu

Klasasamstarf í ferðaþjónustu

Ferðamaður

Landsbankinn hefur verið aðili að klasasamstarfi í ferðaþjónustu frá upphafi samstarfsins árið 2012. Helsta markmið þess er að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun innan ferðaþjónustunnar og er verkefnið unnið í anda klasaaðferðafræði Michaels Porters. Að klasasamstarfinu standa lykilfyrirtæki á sviði ferðaþjónustu, opinberir aðilar og fyrirtæki sem styðja við eða eiga samstarf við greinina.

 

Nánar um Íslenska ferðaklasann

Knattspyrnusamband Íslands

Landsbankinn er bakhjarl Knattspyrnusambands Íslands. Ásamt fimm öðrum fyrirtækjum styrkir Landsbankinn uppbyggingarstarf íslenskrar knattspyrnu um land allt, öll yngri landslið og A-landslið karla og kvenna.

Íslenska karlalandsliðið tók þátt í undankeppni fyrir EM 2020 á árinu og tryggði sér sæti í umspili keppninnar sem fer fram víðsvegar um Evrópu sumarið 2020.


Í sumar voru fyrst veitt ný verðlaun, háttvísiverðlaun Landsbankans og KSÍ, á yngra flokka mótum um allt land. Með veitingu verðlaunanna viljum við hvetja til háttvísi og heiðarlegrar framkomu hjá leikmönnum og annarra er að mótunum koma.


Gulleggið

Frá undirritun Landsbankinn er styrktaraðili Gulleggsins sem er árleg frumkvöðlakeppni á vegum Icelandic Startups. Meginmarkmið keppninnar er að skapa vettvang fyrir ungt athafnafólk til að öðlast þjálfun og reynslu í mótun nýrra viðskiptahugmynda og rekstri fyrirtækja. Samhliða keppninni er þátttakendum boðið upp á námskeið, ráðgjöf og aðstoð sérfræðinga við allt frá mótun hugmyndar til áætlanagerðar og þjálfunar í samskiptum við fjárfesta.

 

Háskólasjóður Eimskipafélagsins

Aðalbygging Háskóla Íslands

Níu doktorsnemar við Háskóla Íslands fengu styrk úr Háskólasjóði H/f Eimskipafélags Íslands við úthlutun styrkja úr doktorssjóðum Háskóla Íslands vorið 2019. Sjóðurinn er í umsjá Landsbankans.

Háskólasjóður H/f Eimskipafélags Íslands var settur á laggirnar af Vestur-Íslendingum árið 1964 með því að stofnaðilar lögðu til hans hlutabréfaeign sína í Eimskipafélaginu. Sjóðurinn var stofnaður til minningar um Vestur-Íslendinga og til að styðja við stúdenta í rannsóknartengdu námi við Háskóla Íslands. Fyrsta úthlutun úr sjóðnum í núverandi mynd fór fram árið 2006 og síðan hafa 142 doktorsnemar fengið styrk úr sjóðnum. 


Lánatryggingasjóðurinn Svanni

Svanni Í samstarfi við Svanna – lánatryggingasjóð kvenna veitir Landsbankinn konum í atvinnurekstri lán sem sjóðurinn og bankinn ábyrgjast sameiginlega. Landsbankinn veitir helming ábyrgðar á móti sjóðnum og tryggir þannig konum í nýrri starfsemi rýmri aðgang að fjármagni en ella og eykur möguleika þeirra á að stofna fyrirtæki. Samstarfssamningurinn er liður Landsbankans í að efla atvinnulíf og hvetja til nýsköpunar í landinu.

 

Vigdísarstofnun

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur

Á árinu 2019 styrkti Landsbankinn Vigdísarstofnun sem starfrækt er í Veröld – húsi Vigdísar. Vigdísarstofnun er alþjóðleg miðstöð tungumála og menningar og hlaut í nóvember 2011 samþykki Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, til að starfa undir merkjum hennar.


Fjármálafræðsla

Undanfarin ár hefur Landsbankinn boðið upp á fjármálafræðslu í framhaldsskólum landsins með það að markmiði að stuðla að auknu fjármálalæsi nemenda og gera þá betur í stakk búna til að gera áætlanir til framtíðar. Á árinu 2019 var farið í 48 fræðsluheimsóknir í 13 skóla víða um land. Alls fengu 1292 nemendur fjármálafræðslu.

 

Landsbankinn tekur virkan þátt í verkefninu Fjármálavit sem Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) standa fyrir í samvinnu við aðildarfélögin. Markmiðið er að fræða nemendur tíunda bekkjar í öllum skólum landsins um grunnþætti fjármála og veita innblástur í kennslu um fjármál. Alls tóku 90 starfsmenn aðildarfélaga SFF þátt í að kynna Fjármálavit og verkefni þess fyrir um 3.000 nemendum á liðnu ári.

 

Nánar um Fjármálavit

Friðriksmótið í skák

Frá undirritun
Friðriksmót Landsbankans – Íslandsmótið í hraðskák – fór fram í desember. Um 80 skákmenn tóku þátt, þar á meðal margir sterkustu skákmenn landsins. Var þetta sextánda árið í röð sem Landsbankinn og Skáksamband Íslands standa fyrir Friðriksmótinu í skák, en mótið er haldið til heiðurs Friðriki Ólafssyni, fyrsta stórmeistara Íslendinga.
 

Stuðningur við íþróttir og æskulýðsstarf

Frá skákmóti í útibúi Landsbankans Austurstræti
Landsbankinn kappkostar að styðja íslenskt íþróttalíf. Það gera útibú bankans með beinum samstarfssamningum við íþróttafélög hringinn í kringum landið. Í slíku samstarfi leggur bankinn mikla áherslu á stuðning við barna- og unglingastarf.

Íslenski sjávarklasinn

Merki Íslenska sjávarklasans
Landsbankinn er samstarfsaðili Íslenska sjávarklasans, en tilgangur hans er að efla samkeppnishæfni og verðmætasköpun íslenskra fyrirtækja sem byggja afkomu sína á nýtingu sjávar, með beinum eða óbeinum hætti. Íslenski sjávarklasinn hefur frá stofnun stuðlað að framþróun og nýsköpun í þeim greinum sem mynda klasann, í samstarfi við fyrirtæki og menntastofnanir, og stendur fyrir útgáfu greininga og rannsókna af ýmsu tagi. Um 60 fyrirtæki og stofnanir í margvíslegri sjávartengdri starfsemi á Íslandi eiga formlega aðild að samstarfsvettvangi Íslenska sjávarklasans.

 

Nánar um Íslenska sjávarklasann

Kraftur

Merki Iceland Luxury Í lok árs styrkti Landsbankinn Kraft og var styrkurinn veittur í nafni 873 fyrirtækja sem höfðu hlotið útnefninguna Framúrskarandi fyrirtæki eftir greiningu Creditinfo. Kraftur er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þeirra. Ár hvert greinast um 70 einstaklingar á aldrinum 18-40 ára með krabbamein og veitir Kraftur þeim og aðstandendum þeirra bæði fjárhagslegan og andlegan stuðning.

 

Nánar um Kraft

Forritarar framtíðarinnar

Nemendur í fjármálafræðslu

Sjóðurinn Forritarar framtíðarinnar er samfélagsverkefni sem hefur það hlutverk að efla forritunar- og tæknimenntun í grunn- og framhaldsskólum landsins. Helsta markmið sjóðsins er að forritun verði hluti af námskrá grunn- og framhaldsskóla. Sjóðurinn styrkir skóla svo að þeir geti boðið upp á forritunarkennslu fyrir nemendur, gefur skólum tölvubúnað og veitir ráðgjöf til menntur og þjálfunar kennara í forritunarkennslu. Landsbankinn er einn af bakhjörlum sjóðsins ásamt Reiknistofu bankanna, menntamálaráðuneytinu, CCP, Icelandair og fleirum fyrirtækjum.

 

Nánar um Forritara framtíðarinnar

Fjártækniklasinn

UN Women

Landsbankinn er einn af stofnaðilum Fjártækniklasans ásamt 62 fyrirtækjum, háskólum, samtökum og fleiri aðilum. Tilgangur Fjártækniklasans er að efla nýsköpun í fjármálum og gera viðskipti af öllu tagi auðveldari og betri. Hann er samfélag þeirra sem starfa við fjártækni og vilja stuðla að aukinni verðmætasköpun, samkeppni og bættum lífskjörum. Fjártækniklasinn mun standa fyrir viðburðum, svo sem fundum um margvísleg svið fjártækni, kynningar á nýsköpunarfyrirtækjum, fyrirtækjastefnumót og fleira. Klasinn vinnur einnig að framgangi fjártækni á allan hátt, svo sem með tengingum við erlend fyrirtæki og klasa, tengingu á milli mögulegra samstarfsaðila og ýmiskonar sérverkefnum.